Obyekt kənd təsərrüfatı torpaqları nədir?Hansı torpaqlar daxildir?Obyektin kənd təsərrüfatı sahəsini necə tapmaq olar?

Kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlara əkin sahələri, bağ torpaqları, meşə torpaqları, otlaqlar, heyvandarlıq üçün su səthi, gölməçələrin su səthi, əkin sahələrinin su mühafizəsi obyektləri üçün torpaqlar, tarla yolları və digər kənd təsərrüfatı təyinatlı tikililər tərəfindən işğal olunmuş torpaqlar daxildir.Çoxları kənd təsərrüfatı torpaqlarının obyektləri haqqında o qədər də məlumatlı deyil, bəs kənd təsərrüfatı torpaqlarının obyektləri nədir?Hansı torpaqlar daxildir?Obyektin kənd təsərrüfatı sahəsini necə tapmaq olar?Aşağıda anlayaq!

istixana (1)

Obyekt kənd təsərrüfatı torpaqları nədir?

Torpaqdan İstifadə Status-kvonunun Təsnifatına əsasən görünə bilər ki, obyekt kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlar dedikdə bilavasitə kommersiya təsərrüfatları üçün istifadə olunan heyvandarlıq və quşçuluq üçün torpaq sahələri, zavod bitkilərinin becərilməsi və ya akvakultura istehsalı müəssisələri üçün torpaqlar və torpaqlar aid edilir. müvafiq yardımçı obyektlər üçün və kənd yaşayış yerlərindən kənarda qurutma təsərrüfatları kimi kənd təsərrüfatı obyektləri üçün torpaq.

Hansı torpaqlar daxildir?

1. İstehsal müəssisələri üçün torpaq

(1) Zavod məhsullarının becərilməsi zamanı polad çərçivə konstruksiyasına malik şüşə və ya PC taxta istixana sahəsi;

(2) Heyvandarlıq və quşçuluq evləri (o cümlədən təsərrüfat daxilində kanallar), heyvandarlıq və quşların üzvi maddələrin utilizasiyası və iri heyvandarlıqda yaşıl izolyasiya zonaları kimi istehsal obyektləri;

(3) akvakultura gölməçələri, zavod təsərrüfatı, drenaj kanalları və digər akvakultura istehsalı obyektləri;

(4) heyvandarlıq və çoxalma yerləri, sadə istehsal və qocalar evi torpaqları və s.

istixana (1)

Obyekt kənd təsərrüfatı torpaqlarının xüsusiyyətlərinə görə əlverişli idarəetmə baxımından standartlaşdırılmış idarəetməyə qədər obyekt kənd təsərrüfatı torpaqları istehsalat obyekti və yardımçı təyinatlı torpaqlara bölünür.İstehsal obyektləri üçün torpaq dedikdə kənd təsərrüfatı layihəsinin ərazisində kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı üçün bilavasitə istifadə olunan obyektlər üçün torpaqlar nəzərdə tutulur;Yardımçı obyektlər üçün torpaq dedikdə, kənd təsərrüfatı layihələrinin həyata keçirildiyi ərazi daxilində kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalına bilavasitə köməklik göstərən obyektlər üçün torpaqlar başa düşülür.

2. Yardımçı obyektlər üçün torpaq

(1) İdarəetmə və yaşayış məskənləri üçün torpaq: yoxlama və karantin monitorinqi, heyvan və bitki xəstəliklərinin qarşısının alınması və mübarizə üçün torpaq, kənd təsərrüfatı istehsalı üçün zəruri olan inzibati və məişət obyektləri;

(2) Anbar torpaqları: kənd təsərrüfatı məhsullarının, kənd təsərrüfatı materiallarının, yemin, kənd təsərrüfatı maşınlarının və kənd təsərrüfatı məhsullarının çeşidlənməsi və qablaşdırılması üçün zəruri yerlərə aiddir;

(3) sərtləşən qurutma sahəsi, biokütlə gübrə istehsalı sahəsi, "kənd yolu" və digər torpaqların müddəalarına uyğun yol.

Bundan əlavə, əyalət (muxtar rayon, bələdiyyə) torpaq ehtiyatları və kənd təsərrüfatı idarələri yerli faktiki vəziyyətə uyğun olaraq və müəyyən edilmiş prinsiplərə uyğun olaraq istehsal müəssisələrinin və yardımçı obyektlərin torpaqdan istifadəsi ilə bağlı əlavə müddəalar verə bilərlər.

istixana (2)

Obyektin kənd təsərrüfatı sahəsini necə tapmaq olar?

1. Bütün yaşayış məntəqələri əkin sahələrinin mühafizəsi və kənd təsərrüfatının inkişafı planlarına və torpaqdan istifadə planlarına uyğun olaraq torpaqlardan səmərəli istifadə edilməsi şərti ilə obyekt kənd təsərrüfatının inkişafına fəal rəhbərlik etməlidir.

2, obyektlərin tikintisi qısır təpələrdən, boş yamaclardan, çimərliklərdən və digər istifadəsiz və səmərəsiz boş torpaqlardan istifadə etməyə çalışmalı, daha az əkin sahələrini tutmamalı və ya tutmamalı, əsas əkin sahələrinin işğalını qəti şəkildə qadağan etməlidir.

3. Əkin sahələrini zəbt etmək zərurəti yaranarsa, o, mümkün qədər aşağı əkin sahələrini də tutmalı, yüksək keyfiyyətli becərilən torpaqlardan həddən artıq istifadə etməməli, mühəndis-texniki və digər tədbirlərlə əkin layına dəyən ziyanı minimuma endirməlidir.


Göndərmə vaxtı: 04 sentyabr 2023-cü il